Chiều 19/02, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Dự hội nghị có ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ; các thành viên Ban Giám đốc Sở, các cán bộ chủ chốt của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định giải quyết nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở GD, KHCN, từ ngày 01/01/2020 và quyết định phân công bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  giữ chức vụ Giám đốc Sở GD,KHCN.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Giám đốc Sở GD,KHCN đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh phân công nhiệm vụ mới đối với bà. Đồng thời, đề nghị tập thể Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Sở tiếp tục cộng tác, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu với hội nghị, ông Dương Thành Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực của ông Hồ Quang Huy đối với giáo dục của tỉnh nhà trong thời gian qua và mong muốn ông tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của ngành. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao năng lực lãnh đạo của bà Lâm Thị Sang và tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo thực tiễn trong thời gian qua và tinh thần quyết tâm, bà Lâm Thị Sang sẽ cùng với tập thể Ban Giám đốc Sở khắc phục những khó khăn, cùng với đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phòng TC-HC