Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, ngày kết thúc học kỳ II đối với giáo dục mầm non và cấp học tiểu học chậm nhất là ngày 26/6/2020; đối với cấp học THCS, THPT và giáo dục thường xuyên thì kết thúc học kỳ II chậm nhất là ngày 27/6/2020. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 hoàn thành trước ngày 15/8/2020; các lớp đầu cấp học khác hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

Thanh Sơn