Sáng ngày 06/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Trước đó, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019 và khẳng định nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

Dưới đây là bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019, gồm 14 đề thi của 5 bài thi:

1. Bài thi Toán học  (tải tại đây)

2. Bài thi Ngữ văn  (tải tại đây)

3. Bài thi Ngoại ngữ 

- Môn thi thành phần Tiếng Anh  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Đức  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Nga  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Tiếng Trung  (tải tại đây)

4. Bài thi Khoa học tự nhiên 

- Môn thi thành phần Vật lý  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Hóa học  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Sinh học  (tải tại đây)

5. Bài thi Khoa học xã hội

- Môn thi thành phần Lịch sử  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần Địa lý  (tải tại đây)

- Môn thi thành phần GDCD  (tải tại đây)

 Văn phòng Sở GDĐT