1. Thành phần dự tập huấn

- Môn Toán: Cô La Mỹ Trinh

- Môn Văn: Thầy Phan Mạnh Thông

- Môn GDCD: Thầy Vũ Công Dân

2. Thời gian và địa điểm tập huấn:

- Môn Toán:

+ Thời gian: 04 ngày, từ ngày 12- 15/01/2018 (chưa kể thời gian đi và về), khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 12/01/2018. Đón đại biểu từ 14 giờ ngày 11/01/2018 tại địa điểm tập huấn.

+ Địa điểm: Khách sạn Nhật Bình, số 62 Quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Môn Ngữ văn, Giáo dục công dân:

+ Thời gian: 04 ngày, từ ngày 13- 16/01/2018 (chưa kể thời gian đi và về), khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 13/01/2018. Đón đại biểu từ 14 giờ ngày 12/01/2018 tại địa điểm tập huấn.

+ Địa điểm: Khách sạn Hạnh Phúc, số 75-77-79 Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

* Lưu ý: Các giáo viên tham dự tập huấn mang theo máy tính xách tay có kết nối mạng internet, sách giáo khoa theo môn học và có tài khoản trên mạng “Trường học kết nối”.