1. Danh sách thầy/cô chấm thi:

- Thầy Lê Thanh Hùng - Gv môn Toán

- Cô Lương Thị Phương Hồng - Gv môn Hóa học

- Cô Huỳnh Thị Cẩm Tú - Gv môn Sinh học

- Cô Trần Ngọc Bích - Gv môn Ngữ văn

- Cô Đinh Thị Tuyến - Gv môn Ngữ văn

- Cô Trần Hoàng Oanh - Gv môn Tiếng anh

2. Thời gian làm việc: Từ 7h30 ngày 17/01/2018 đến 18/01/2018.

3. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu.