• Vũ Công Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
 • Trần Kim Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Công đoàn
  • Email:
   kimhuychuyenbaclieu@gmail.com
 • Lê Thị Tú Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Công đoàn
  • Email:
   l2tnhu@gmail.com